Slučaj 18

Početna Slučaj 18

Slučaj 18

Slučaj 18

  • Slučajevi

Ugradnja dentalnih implantata u potpuno bezuboj vilici i izrada metal-keramičkog mosta.