Tradicija

Početna Tradicija

Tradicija

Tradicija

  • O nama
  • 19.07.2018.

Gospodin Hajrudin Ismailović je od 1930. do 1934.  god kao zubni tehničar radio kod doktora Mirka Oreškovića i Miroslava Švarca a 1934 god. položio je ispit sa pravom obavljanja zubotehničke prakse na prostoru cijele BiH pred Komisijom Kraljevine Jugoslavije u Beogradu.

Od 1941-1953 obavlja kao dentista tehničar samostalno privatnu zubotehničku praksu. Od 1948. godine zvanično je položio ispit za obavljanje zubno-ljekarske prakse za područje grada Sarajeva koju uspješno obavlja sve do kraja 1962. godine kada je ovaj vid privatne prakse zakonom definitivno ukinut. Ideja i želja gospodina Ismailovića za nastavljanjem porodične tradicije u stomatološkoj struci realizovana je ponovnim otvaranjem ove ordinacije koja je zvanično registrovana 26.08.1991. godine na istoj adresi na kojoj je praksu obavljao upravo gospodin Hajrudin Ismailović. Porodičnu tradiciju nastavila je njegova kćerka dr. Ajša Ismailović-Sulejmanagić te zatim njegovi unuci. Dr. Naida Hadžiabdić koja je diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002. godine trenutno je u zvanju docenta na katedri za oralnu hirurgiju kao doktor stomatoloških nauka i specijalista iz oralne hirurgije i dr. Nedim Sulejmanagić koji je uspješno uključen u praksu od jula 2006. godine, a od 2010 godine  kao specijalista oralne hirurgije i dentalne implantologije.