Slučaj 69

Početna Slučaj 69

Slučaj 69

Slučaj 69

  • Slučajevi

Krunica na vijak / šaraf

To su krunice koje se cementiraju na abatment izvan usta i taj spoj može se potpuno ispolirati, a na griznoj površini imaju otvor kroz koje stomatolog krunicu zašarafljuje na implantat. Tako se krunica prilikom kontrole može skinuti i temeljno očistiti, a ako je potrebno, na njega se mogu izvršiti korekcije oblika ili boja.