Oralna hirurgija

Početna Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

  • Usluge

U stomatološkoj ordinaciji Sulejmanagić izvodimo sve vrste oralno-hirurških zahvata u lokalnoj anesteziji.

  • Apikotomija (resekcija vrha korijena) -hirurški zahvat pri kojem se uklanja patološki sadržaj (cista ili granulom) iz kosti u području vrha zuba, zajedno sa dijelom vrha korijena. Ovakav zahvat predstavlja posljednji pokušaj da se zub spasi nakon što su iscrpljene sve druge konzervativne mogućnosti.
  • Ekstrakcija (vađenje) umnjaka kao i drugih impaktiranih i poluimpaktiranih tj neizraslih i ukliještenih zuba kao i operativno vađenje zalomljenih korjenova. Također u saradnji sa specijalistima ortodoncije vršimo hirurško oslobađanje neizraslih zuba i njihovo izvlačenje.
  • Frenulektomija – uklanjanje abnormalno razvijenog frenuluma incizijom, ekscizijom ili transpozicijom tkiva u području frenuluma.
  • Nivelacija grebena - zahvat koji rješava nepravilnosti grebena u gornjoj i donjoj vilici radi izrade kvalitetnijih i komfornijih protetskih radova.
  • Augmentacija alveolarnih grebenova gornje i donje vilice upotrebom vještačke kosti i plazme bogate faktorima rasta PRF
  • Sinus lift – podizanje dna sinusne šupljine i augmentacija upotrebom vještačke kosti i PRF
  • Odstranjivanje benignih vrsta tumora u usnoj šupljini.
  • Rješavanje komplikacija u Oralnoj hirurgiji koje se mogu desiti u opštim stomatološkim praksama
  • Posebnu pažnju posvećujemo radu sa medicinski kompromitovanim pacijentima tj sa pacijentima koji boluju od hroničnih oboljenja kao što su: angina pectoris, infarkt myocarda , moždani udar, bubrežna oboljenja, pacijenti na hemodijalizi, oboljenja jetre, pacijenti na antikoagulantnoj terapiji i druga oboljenja.
Oral-Surgical-Procedure[1].jpg - Oralna hirurgija