Slučaj 72

Početna Slučaj 72

Slučaj 72

Slučaj 72

  • Slučajevi

Upotreba PRFa u kombinaciji sa vještačkom kosti za zatvaranje viličnih defekata nakon cistektomije