Slučaj 23

Početna Slučaj 23

Slučaj 23

Slučaj 23

  • Slučajevi

Ugradnja 4 implantata u potpuno bezuboj donjoj vilici i izrada cirkularnog mosta na zašarafljivanje uz izradu gornje totalne proteze.