Slučaj 24

Početna Slučaj 24

Slučaj 24

Slučaj 24

  • Slučajevi

Ugradnja dva implantata u bočnoj regiji donje vilice uz izradu metal-keramičkog mosta.