Slučaj 27

Početna Slučaj 27

Slučaj 27

Slučaj 27

  • Slučajevi

Ugradnja tri implantata u bočnoj regiji donje vilice uz izradu metal-keramičkog mosta.