Slučaj 32

Početna Slučaj 32

Slučaj 32

Slučaj 32

  • Slučajevi

Metal-keramika još uvijek čini velik dio protetskih nadomjestaka. Skelet se radi od biokompatibilnog dentalnog čelika ili zlatne legure. Pravilnom pripremom i upotrebom efektnih keramičkih masa, ti radovi daju estetski vrlo dobre rezultate.