Slučaj 61

Početna Slučaj 61

Slučaj 61

Slučaj 61

  • Slučajevi

Ugradnja dva implantata u gornjoj vilici sa desne strane, i izrada metal-keramičkog mosta.