Slučaj 64

Početna Slučaj 64

Slučaj 64

Slučaj 64

  • Slučajevi

PRF je skraćenica za pojam platelet-rich fibrin što u prevodu znači "trombocitima obogaćen fibrin". U novije vrijeme se u složenim stomatološkim zahvatima fibrin koristi zbog boljeg zarastanja kosti i mekih tkiva, te služi kao idealna priprema za hirurške zahvate koji prethode implantatima, a također se primjenjuje istovremeno prilikom ugradnje implantata.
PRF je bezbjedna i sigurna metoda za pacijenta jer se isključivo koristi pacijentova krv. Sam proces počinje vađenjem krvi pacijenta u posebne specijalne epruvete koja se poslije daljnom obradom u za to namijenjenoj centrifugi odvaja. Odvajanje krvi od crvenih ćelija je vrlo brz i jednostavan proces kojim se dobiva plazma i fibrin koji se kasnije koriste kao biološki autotransplantat. PRF koristimo u slučajevima kod prezervacije alveole i pripreme za budući implantat, viličnih defekata nakon hirurških zahvata, kod podizanja dna maksilarnog sinusa, u liječenju recesija ( povlačenju zubnog mesa ).

U ovom slučaju neposredno nakon vađenja zuba izvršena je ugradnja implantata i izvršena augmentacija kosti primjenom kombinacije vještačke kosti i A-PRFa bogatim faktorima rasta.