PRF

Početna PRF

PRF

PRF

  • Novosti

Šta je to PRF ?

Platelet rich fibrin ( PRF) ili trombocitima obogaćeni fibrin je autologni preparat koji se dobija iz vlastite krvi pacijenta. Izuzetno je bogat faktorima rasta (TGF-beta, PDGF, VEGF,  IGF, EGF) koji učestvuju u procesima cijeljenja, te kao takav ima široku paletu indikacija u regenerativnoj stomatologiji. Dokazano ubrzava zarastanje mekih i koštanih tkiva a ima i značajan analgetski učinak (smanjuje postoperativnu bol ). Osim faktora rasta, degranulacijom aktiviranih trombocita u PRF, ali i drugih ćelija prisutnih u plazmi, otpuštaju se fibrinogeni, fibronektin, vitronektin i trombospondin koji su, također,  zaduženi za regenerativni učinak . Leukociti kao komponenta PRF-a imaju ulogu u suzbijanju infekcije. Svi ovi faktori PRF-a, zajedno sa bolje organiziranom fibrinskom mrežicom koja privlači matične ćelije,  zajedničkim snagama doprinose boljem i kvalitetnijem zarastanju što je krajnji cilj regenerativnog koncepta zarastanja u stomatologiji.

 

20181022_180017.jpg - PRF

Kako se dobija PRF ?

Protokol za dobijanje PRF je izuzetno jednostavan:

Prije započinjanja planiranog oralno- hirurškog ili parodontološkog zahvata potrebno je pacijentu izvaditi punu krv. U tu svrhu se koriste specijalno kontruisane vakuum epruvete bez antikoagulatna koje je patentirao izumitelj PRF protokola Prof Joseph Choukroun.  Prosječno se vadi 6- 8 epruveta zapremine od 10 ml. Po vađenju krvi, epruvete se postavljaju u  centrifugu ( Duo Quatro Centrifuge) gdje se centrifugiraju na određenom broju obrtaja određeni vremenski period što zavisi od odabranog protokola ( 6 različitih protokola).

Nakon centrifugiranja u svakoj se epruveti formira troslojni koloid sastavljen od sloja acelularne plazme pri vrhu, fibrinskog ugruška u središnjem sloju i sloja crvenih krvnih ćelija na dnu epruvete. Fibrinski se ugrušak pomoću pincete izvadi iz epruvete te se nježno odvoji od ljepljivog sloja krvnih ćelija.

Dobijeni PRF se stavlja u specijalno kontruisani „ PRF box“ u kojem se mogu dobiti PRF membrane ili cilindri u zavisnosti od želje terapeuta vođene samom indikacijom.

Dobivene membrane, koje su zapravo biološko tkivo, se mogu koristiti umjesto vještačkih membrana, a mogu se miješati sa vještačkom kosti.

Osim PRFmembrana, odabirom različitih protokola mogu se dobiti i drugi tečni pripravci PRF kao što su APRF liquid (advanced PRF) i iPRF (injectabile PRF) koji su zahvaljujući još manjem broju obrataja bogatiji sa faktorima rasta i mezenhimalnim ćelijama. Ovi preparati su naročito korisni u miješanju sa vještačkom kosti kada se dobija tzv. „sticky bone“ koji je nezamjenjiv u augmentacijama alveolarnog grebena ( povećanja volumena kosti).

20181022_180657.jpg - PRF

Da li upotreba PRF ima opasnosti?

Porijeklo PRF je od pacijentove krvi tako da nema opasnosti od krvno prenosivih bolesti i imunoloških- alergijskih reakcija. PRF se čak može koristiti i kod pacijenata koji koriste lijekove koji imaju antikoagulantni i antitrombocitni učinak.

 

20181022_175500.jpg - PRF

Kod kojih se oralnohirurških i parodontoloških intervencija predlaže upotreba PRF?

 

  • Nakon vađenja zuba kako bi se prezervirala alveola i ista kasnije pripremila za ugradnju implantata
  • Ugradnja implantata u svježu ekstrakcionu ranu kako bi se unaprijedili procesi zarastanja i oseointegracije- primanja implantata
  • Rutinska ugradnja implantata jer povećava izglede za oseointegraciju i povećava primarnu stabilnost kod loše kvalitete kosti Apikotomija/ resekcija vrha korijena sa cistektomijom. Primjenom oseoinduktivnih materijala poput PRF-a dolazi do regeneracije izgubljenih tkiva i bržeg cijeljenja s redukcijom ili uklanjanjem postoperativnih komplikacija
  • Sinus lift ili podizanje maksilarnog sinusa. Osim što se koristi u podizanju sinusne membrane PRF se koristi i za sanaciju oštećene sinusne membrane.
  • Augmentacija alveolarnog grebena i ugradnja implantata. Atrofija viličnih kostiju vrlo često onemogućava ugradnju impalantata jer implantat zahtijeva odgovarajuću visinu i širinu kosti. Dugotrajna bezubost kod pacijenta vodi gubitku kosti i visinom i širinom. Kako bi se ta posljedica prevazišla i stvorili uslovi za ugradnju implantata kost se mora augmentirati. U tu svrhu se koriste PRF materijali  u kombinaciji sa vještačkom kosti samostalno ili uz intervenciju širenja alveolarnog grebena „ridge split“
  • Tretman muko-gingivalnih recesija- ogoljelih zuba, infrakoštanih džepova i furkacija
  • Tretman osteonekroze vilica nastale kao posljedica terapija bisfosfonatima ili zračenja kod pacijenata sa tumorima glave i vrata
  • Tretman bora i podmlađivanja

 

Povezani sadržaj