Slučaj 3

Početna Slučaj 3

Slučaj 3

Slučaj 3

  • Slučajevi

Nedostatak zuba u gornjoj vilici sa desne strane (četvorka i petica). Pacijent se odlučuje na ugradnju dva implantata.