Slučaj 6

Početna Slučaj 6

Slučaj 6

Slučaj 6

  • Slučajevi

Nedostatak zuba u postranoj regiji donje vilice je rijesen ugradnjom 6 implantata, nakon cega je izvrsena potpuna rekonstrukcija gornje i donje vilice sa cirkon oksidnim krunicama.