Slučaj 7

Početna Slučaj 7

Slučaj 7

Slučaj 7

  • Slučajevi

Kombinacija kompozitne ljuspice i kompozitnih ispuna na prednjim zubima.