Slučaj 12

Početna Slučaj 12

Slučaj 12

Slučaj 12

  • Slučajevi

Izrada gornje totalne proteze koja se pomoću sistema Dolderove prečke sidri na implantatima.